• Usługi elektryczne i energetyczne
  • Kamery termowizyjne
  • Instalacje i pomiary elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych Poznań

poznań pomiary instalacji elektrycznychNie ulega wątpliwości, że dobry stan instalacji elektrycznych w każdym budynku jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania wielu urządzeń. Kiedy stan instalacji elektrycznych pozostawia wiele do życzenia, nie tylko istnieje poważne ryzyko, że maszyny będą odmawiały nam współpracy, ale przede wszystkim pojawia się zagrożenie naszego bezpieczeństwa, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Dlatego tak ważne są regularne [b]pomiary instalacji elektrycznych Poznań[/b], które w porę wykryją ewentualne zakłócenia w ich pracy i ustrzegą nas od ponoszenia kosztów i tracenia nerwów.

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem szeregu pomiarów, zarówno dla klientów będących właścicielami firm i przedsiębiorstw, którzy to mają obowiązek przeprowadzać tego typu badania kontrolne raz na 5 lat oraz dla właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych, którym przede wszystkim zależy na własnym bezpieczeństwie i komforcie.

pomiary instalacji elektrycznych poznańNasi doświadczeni elektrycy analizują sieci jedno- i trójfazowe, dokonują pomiarów eksploatacyjnych urządzeń piorunochronnych, mierzą rezystancję uziemienia, izolacji i impedancji pętli zwarcia oraz wykonują szereg innych niezbędnych badań. [b]Pomiary instalacji elektrycznych Poznań[/b] wykonywane przez naszą firmą kończą się wręczeniem klientowi protokołu przeprowadzonych badań, który w przypadku właścicieli firm jest niezbędny do okazania określonym służbom wykonującym kontrole pod kątem wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nich przepisami prawnymi.

Jeśli poszukujecie Państwo elektryków dysponujących faktyczną wiedzą, a nie tylko hobbystów, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.