Prace energetyczne, Poznań, instalacje elektryczne, pomiar elektryczny, kamera termowizyjna, badanie termowizyjne