• Instalacje i pomiary elektryczne
  • Usługi elektryczne i energetyczne
  • Kamery termowizyjne
Przyłącza energetyczne

Przyłącza energetyczne i stacje transformatorowe

Wykonujemy przyłącza energetyczne i stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne niskiego i średniego napięcia. Zapewniamy kompleksową obsługę formalno-prawną w uzgodnieniach z Zakładem Energetycznym począwszy od warunków technicznych zasilania, do podpisania umowy o dostarczanie energii.