• Instalacje i pomiary elektryczne
  • Kamery termowizyjne
  • Usługi elektryczne i energetyczne
KAMERY TERMOWIZYJNE

Wprowadzenie

Zastosowanie kamer ma kluczowe znaczenie przy monitoringu i konserwacji budynków, w kontroli procesów produkcyjnych, a także w diagnostyce technicznej. Kamery umożliwiają nieinwazyjną lokalizację wszelkich anomalii, co pozwala na postawienie diagnozy i przedsięwzięcie odpowiednich środków zapobiegawczych przed wystąpieniem uszkodzenia lub awarii.

Temografia budynków

Obraz termiczny rozkładu temperatur w budynku pozwala na zbadanie konstrukcji budynku pod kątem utraty energii w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych.

Temografia w przemyśle

Termografia w podczerwieni pozwala na diagnostykę elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych komponentów oraz układów. W systemach elektrycznych umożliwia wczesną identyfikacje wadliwych elementów lub styków i podjecie odpowiednich działań w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa pożaru i uniknięcia przestojów w produkcji.

Nagrzewanie, szczególnie w elementach mechanicznych, może wskazywać na występowanie nadwyrężenia wywołanego przez tarcie, niewłaściwą regulację, zbyt duże tolerancje elementów współpracujących lub niewłaściwe smarowanie.