• Usługi elektryczne i energetyczne
  • Kamery termowizyjne
  • Instalacje i pomiary elektryczne

Badania termowizyjne Poznań

poznań badania termowizyjneWraz z rozwojem techniki, pojawiają się technologie umożliwiające nie tylko bardziej precyzyjne wykonywanie badań instalacji elektrycznych, ale wręcz wykrywanie nieprawidłowości niewidocznych jeszcze gołym okiem. Coraz szersze zastosowanie znajdują badania termowizyjne Poznań, które świetnie sprawdzają się w elektryce i elektroenergetyce, ponieważ umożliwiają w trakcie zwykłej, okresowej kontroli wykryć nieprawidłowości, które w przyszłości mogłyby przyczynić się do wystąpienia awarii. Dzięki temu można jej zapobiec zawczasu i oszczędzić sobie kłopotów.

Badania termowizyjne Poznań nadają się także do określenia rozkładu temperatur w budynkach, dzięki czemu można określić, w którym miejscu "ucieka" energia cieplna. Szerokie zastosowanie badań termowizyjnych powoduje wciąż rosnące zainteresowanie tą prostą i skuteczną metodą diagnostyczną.

badania termowizyjne poznańNasza firma dysponuje sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia tego rodzaju badań, dlatego też możemy naszym klientom zaoferować przeprowadzenie szeregu czynności, w których metoda termowizji nie ma sobie równych. Do oferowanych przez nas badań przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej zaliczają się m. in. prace konserwatorskie i kontrolne nad instalacjami elektrycznymi, kontrole elementów elektronicznych pod kątem ich przegrzewania się, instalacji i systemów grzewczych czy mokrych ścian budynków.

To, rzecz jasna, tylko niektóre z wykonywanych przez nas czynności przy wykorzystaniu metody badań termowizyjnych. Wielość zastosowań metody termowizji nie pozwala nam ograniczyć się wyłącznie do kilku czynności.