• Usługi elektryczne i energetyczne
  • Kamery termowizyjne
  • Instalacje i pomiary elektryczne

Pomiar natężenia oświetlenia Poznań

Poznań pomiar natężenia oświetleniaPracodawcy muszą dostosować się do szeregu przepisów narzuconych przez polskie prawo, które określają co na miejscu pracy należy zapewnić pracownikom. Oprócz tego obowiązuje ich jeszcze mnóstwo innych norm prawnych.

Nasi klienci często zwracają się do nas z prośbą o wykonanie obowiązkowego pomiaru instalacji elektrycznych, który to jest wymagany raz na pięć lat. Oprócz tego często dokonywany przez nas jest pomiar natężenia oświetlenia Poznań, który choć nie jest obowiązkowy, to jednak jest równie ważny, ponieważ samo dopuszczalne natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy zostało określone przepisami.

Polskie Normy zawierają wartości określające możliwe natężenie oświetlenia w zakładzie pracy. Zadaniem pracodawcy jest dopasować się do tych norm. Pracownicy naszej firmy wykonują pomiar natężenia oświetlenia Poznań, dzięki czemu mogą określić nie tylko natężenie oświetlenia, ale także jego jakość na stanowiskach pracy i w konkretnych pomieszczeniach. Mierzymy natężenie oświetlenia awaryjnego, ogólnego i stanowiskowego, a do wszystkich pomiarów wykorzystujemy profesjonalne narzędzia - luksomierze.

pomiar natężenia oświetlenia PoznańPomiary przeprowadzają wykwalifikowani elektrycy, a po ich przeprowadzeniu sporządzany jest protokół, który oddajemy w ręce zleceniodawcy. Protokół może być przydatny w przypadku instytucjonalnych kontroli mających sprawdzić zgodność instalacji elektrycznych i oświetlenia z obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia na terenie całego Poznania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.